LH VET s.r.o. - VETERINÁRNÍ AMBULANCE
MVDr. Hana Lagínová

Veterinární ordinace vznikla v květnu 2004. Od počátku jsme se zaměřili na „malá zvířata“ , tj. psy, kočky, fretky, drobné savce (králíky, morčata, křečky) a plazy, ev. volně žijící živočichy. Zástupně ošetřujeme zvířata v Útulku Chrudim.

O Vaše mazlíčky se postarají
MVDr. Hana Lagínová
MVDr. Petr Burka
MVDr. Jan Hnulík (USG, cytologie)
Ivana Gregorová
Michaela Hromádková

 

Aktuality

NOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE

zubní ultaztvuk SP Piezo s mikromotorem  L4400
odstranění zubního kamene a leštění zubů

POUŽÍVÁME
přístroj ANEMAT N8 pro inhalační anestézii u zvířat

Co je inhalační anestézie?
Je to způsob uspávání zvířete (i člověka) pro operaci, při němž je anestetikum v plynné formě v kombinaci s kyslíkem.

Inhalační anestézie je obecně považována za nejbezpečnější. Její výhodou je vysoká bezpečnost daná použitím jen nutné dávky anestetika, tudíž buzení bezprostředně po zákroku. Každé zvíře je možné k operaci uspat, jen je nutné zvolit ten nejvhodnější způsob.

Je inhalační anestézie vhodná pro Vašeho psa, kočku, králíka?Je vhodná pro zákrok, který má podstoupit?

Přijďte se poradit, rádi Vám odpovíme….

Dovolená


ordinujeme dle běžných ordinačních hodin

Co nabízíme

1. Všeobecná a preventivní medicína
– preventivní opatření u psů, koček, králíků, fretek a  dalších (vakcinace, odčervení, preparáty na zevní parazity, šampóny, čistící prostředky do uší, vitamíny a další doplňky výživy, stříhání drápků, čištění análních váčků …)
– odběry a vyšetření vzorků krve, moče, trusu, kožní seškrab … (výsledky vyšetření tentýž den pokud se pacient dostaví před 12:00 hod., jinak do druhého dne)
– konzultace zaměřené na výživu psů – např. mladých psů velkých plemen, řešení obezity
– základní prevence, zoohygiena a léčba plazů
– označování zvířat – čipy firmy Datamars
– vystavování mezinárodních pasů
– prodej krmiv a veterinárních diet

2. Interní medicínadiagnostika (RTG, echokardiografie) a léčba nemocí srdce a oběhového systému
diagnostika (RTG, echokardiografie) a léčba nemocí srdce a oběhového systému
– diagnostika a léčba onemocnění zažívacího traktu a jater (vyšetření trusu, vyšetření krve, RTG, kontrastní RTG)
– diagnostika a léčba onemocnění ledvin a močových cest (vyšetření močového sedimentu, vyšetření krve, RTG, USG, infúzní terapie)
– diagnostika a léčba onemocnění pohlavního aparátu (vyšetření močového sedimentu, vyšetření krve, RTG, USG, biopsie)
– určení optimální doby krytí u fen (vaginální cytologie, stanovení progesteronu v krvi)
– stanovení březosti (USG, palpace)
– přerušení nežádoucí gravidity
– diagnostika a terapie onemocnění kůže (kožní seškrab + mikroskopické vyšetření, kultivace, vyšetření krve)
– diagnostika a terapie onemocnění zevního zvukovodu (otoskopické vyšetření, cytologie ušního výtěru, kultivace)
– diagnostika a terapie onemocnění očí (oftalmoskopické vyšetření)

3. Ortopedie
– diagnostika kulhání (ortop. vyšetření, RTG)
– léčba ortopedických onemocnění

4. Chirurgie (zde samozřejmě není možné uvést celé spektrum zákroků, které provádíme, uvedeny jsou pouze nejčastější)
– zákroky v břišní dutině na zažívacím aparátu (gastrotomie, enterotomie…)
– řešení močových kamenů (cystotomie, uretrotomie) a další zákroky na močovém aparátu
– kastrace samic (ovariohysterektomie, ovariektomie)
– kastrace samců
– císařské řezy
– kýly
– operace mléčné žlázy (mastektomie)
– odstraňování různých nádorových i nenádorových rezistencí

5. Anestézie a sedace
– inhalační na přístroji  Anemat N 8
– injekční
– sedace
– lokální

6. Stomatologie
– preventivní prohlídky chrupu
– odstranění zubního kamene ultrazvukem
– extrakce zubů mléčných a stálých
– konzultace o dentální hygieně psů a koček

7. Onkologie
– komplexní diagnostika nádorových onemocnění (cytologické vyšetření, histologické vyšetření, RTG, odběr a vyšetření krve) a terapie (chirurgická i konzervativní)

8. Sonografie – vyšetření provádí MVDr. Jan Hnulík (je třeba se objednávat!)
– orgánů dutiny břišní, stanovení gravidity,…
– echokardiografie

Cytologie

CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
V indikovaných případech je možné provést cytologické vyšetření tj.odběr tkáně pomocí tenkojehelné aspirace (v odůvodněných případech i pod kontrolou ultrazvuku) a vyšetření aspirované tkáně pod mikroskopem.

Na cytologické vyšetření je nutné se objednat.

Co očekávat od cytologie
Cytologie je využívána převážně u kožních novotvarů a procesů postihujících mízní uzliny. Cytologicky je možné v zásadě rozlišit zánětlivé procesy od procesů nádorových a případně určit etiologické agens (bakterie, plísně, kvasinky). U některých nádorů lze určit, jde-li o proces, který má tendenci se šířit do okolí a tvořit metastázy, u jiných je naopak potřeba k určení definitivní diagnózy histologické vyšetření. Cytologie je indikovaná k vyšetření moči, vaginálních stěrů a při vyšetření tělních tekutin (pleurální a peritoneální).

Vysvětlení pojmů:
tenkojehelná aspirace – zavedení jehly do podezřelé oblasti a ,,nasátí buněk“ pomocí podtlaku v nasazené stříkačce
cytologické vyšetření – vyšetření „nasátých buněk“ pod mikroskopem a určení typu procesu, který ve tkáni probíhá (zánět, nádor)

Histiocytom
Kožní histiocytom (tj. benigní forma) – jde o poměrně častý tumor kůže mladých psů. Vychází z buněk podobných histiocytům. Histiocyty jsou buňky, které vznikají z Langerhansových buněk kůže. Langerhansovy buňky jsou buňky, které v kůži mají významnou úlohu při imunitních dějích. Jejich funkcí je vystavovat antigeny tak, aby byly imunitním systémem rozpoznány a byla tak včas zahájena účinná obrana. Histiocytom je záležitost mladých psů do 5 let). Může se vyskytnout kdekoliv na těle, ale převážně ho nacházíme na čenichu, ušních boltcích, končetinách a skrotu. Léčbou volby u histiocytomu je konzervativní chirurgie nebo kryochirurgie, kdy prognóza bývá výborná. Vzácně je popsána občasná recidiva v místě excize. Tento nádor také často vymizí spontánně. Mnohočetně se vyskytující léze reagují na léčbu kortikoidy.

Mastocytom
Mastocytom je kulatobuněčný nádor tvořený maligními mastocyty. Mastocyty jsou tzv. žírné buňky a za fyziologických podmínek zastávají funkci jakých si nositelů mediátorů, regulující např. zánět, alergické reakce (např. histamin) apod. Jedná se zpravidla o velmi maligní nádor. Pro stanovení celkového rozšíření v těle pacienta (tzv. stanovení STAGE) by mělo být provedeno cytologické vyšetření mízních uzlin pro stanovení případných metastáz, USG vyš.břicha, RTG vyšetření hrudníku. Na prvním místě je doporučována chirurgická excize s velmi širokými okraji, histologické vyšetření excidovaných tumorů pro určení stupně mitotické aktivity, stupně diferenciace mastocytů a stupně invazivnosti, (tj. celkově určení stupně GRADE), stejně tak histologické vyšetření okrajů tumoru.Jedním z nejvíce postihujícím plemenem tímto tumorem je bernský salašnický pes, proto při chovu tohoto plemene je důležité, aby chovatel neváhal přijít i se sebemenší ,,bulkou“ na kůži svého psího přítele.

Skvamocellulární karcinom
Jedná se o jeden z dalších maligních tumorů poměrně často se vyskytujících u psů, ale také u koček. Je to jeden z častých příčin kulhání psích a kočičích pacientů a je také příčinou  nehojících se kožních ran. Proto jej musíme mít na paměti a nehojící se rány raději vyšetříme. Stejně tak vyšetříme jakýkoliv případ ztráty drápu, protože díky skvamocelulárnímu karcinomu drápového lůžka dochází k exungulaci (ztrátě drápu). Při pozitivním vyšetření je ovšem nutné celý prst amputovat i přilehlým okolím, protože tento tumor je lokálně agresivní a rychle prorůstá do okolních tkání. Metastázuje do mízních uzlin anebo do plic, naštěstí však tento proces probíhá pomalu. S chemoterapií nejsou dobré výsledky.

Maligní neoplazie
V případě maligních tumorů jsou v preparátu patrná některá jaderná kriteria malignity:
– anizokaryóza (variabilita velikosti jader)
– velká/malá jádra/ jaderné fragmenty
– variabilní poměr jádro/cytoplazma
– nepravidelný tvar jádra; ohyby jader
– více jader v buňce
– zřetelná jadérka
– nezralý hrubý chromatin
– mitotická figury

Zánět
Zánět je obranná reakce tkáně a orgánu na poškození vlivem infekce nebo fyzikálních a chemických vlivů. Díky zánětu se vyvinou klasické příznaky, které zahrnují bolest, otok, zarudnutí, zteplání a poruchu funkce. Tyto příznaky je možné pozorovat např. na kůži postižené zánětem po poranění a proniknutí bakteriální infekce. Dochází k rozšíření přívodných cév a zvýšenému úniku tekutiny z cév exsudací. Místo tím natéká, zduří. Spolu s tekutinou pronikají do místa zánětu především krevní elementy bílé řady – leukocyty. Těch je celá řada a podle typu příčiny vyvolávající zánět, převládá i množství typu leukocytů v místě zánětu. Mezi tyto elementy patří zejména granulocyty (neutrofily, eozinofily, bazofily), lymfocyty a makrofágy. Podle nahromaděných leukocytů lze tedy usuzovat na příčinu vzniku zánětu. Na obrázku jsou červenou šipkou označeny makrofágy a modrou šipkou neutrofilní granulocyty.

Sonografie

Vyšetření provádí MVDr. Jan Hnulík na základě konkrétních požadavků MVDr. Hany Lagínové nebo jiného referujícího lékaře.

Provádíme vyšetření:
– gravidity
– pohlavního aparátu samic (děloha, vaječníky)
– pohlavního aparátu samců (prostata, varlata)
– močového aparátu (močový měchýř, ledviny)
– orgánů dutiny břišní (slezina, játra, GIT)
– echokardiografie (vyšetření srdce za pomocí dopplerovského systému)

S čím je nutno počítat:

vyšetření orgánů v dutině břišní:

– na vyšetření je nutné se objednat
– vyšetření každou středu od 16,00 (v akutních případech po dohodě i v jiné dny)
– zajistit, aby zvíře bylo nevymočené (plný močový měchýř)
– s vyholením vyšetřované oblasti
– pacient bude ležet na zádech nebo na boku
– zajistit, aby u vyšetření byl majitel (+ jeden pomocník u nespolupracujících pacientů)
– doba vyšetření v závislosti na rozsahu vyšetření min 1/4 –  1h včetně přípravy (holení, polohování pacienta atd.)
– cena vyšetření včetně oholení a přípravy (200 – 600 Kč) v závislosti na rozsahu vyšetření a velikosti pacienta)

Po každém vyšetření je do druhého dne vypracována lékařská zpráva z USG vyšetření včetně obrazové dokumentace patologických nálezů. Tuto lékařskou zprávu je možné po domluvě zaslat na požadovanou e-mailovou adresu.
vyšetření srdce – echokardiografie:

– na vyšetření je nutné se objednat
– vyšetření je prováděno po vzájemné dohodě kdykoliv v odpoledních hodinách
– vyšetřovanou oblast (oboustranně mezi 3. – 7. mezižeberní prostorem) není bezprostředně nutné holit, záleží na typu srsti a spolupráci pacienta
– pacient leží na pravém a poté i levém boku
– u vyšetření musí být majitel, nejlépe i s dalším pomocníkem
– doba vyšetření se pohybuje okolo 1 hodiny
– cena vyšetření včetně přípravy, vyhodnocení a lékařské zprávy (450-600 Kč)

Lékařská zpráva s celkovým vyhodnocením srdce a obrazové dokumentace patologických nálezů je vypracována v termínu 2 – 3 dní.

Ultrazvuk má velmi široké široké využití, zejména v interních oborech a gynekologii. Nejčastěji se provádí tyto formy ultrazvuku:

1) Ultrazvuk břicha – Je to relativně rychlé a přínosné vyšetření, které dobře zobrazí strukturu jater, žlučník a žlučové cesty, ledviny, močový měchýř, gynekologické struktury a  prostatu.
2) Ultrazvuk srdce = ECHO – Toto vyšetření ukáže velikost a funkci srdce. Umí zjistit, kolik krve srdce pumpuje a jak fungují srdeční chlopně. Pro zhodnocení stavu srdečních funkcí je ECHO nezastupitelné.
3) Diagnostika gravidity  –  u feny a kočky umožňuje ultrazvukové vyšetření stanovit graviditu už 25. den od krytí. Dají se zjišťovat rozměry, počet plodů, srdeční akce plodů.

Doposud probíhala ultrazvuková vyšetření na přístroji Aquila vet.  Od dubna 2014 jsme nově zavedli vyšetření na sonografickém přístroji SonoScape S11. Přístroj disponuje barevným dopplerovským zobrazením, vyšetřovací sondou mikrokonvexní pro  abdominální vyšetření a vyšetřovací sondou typu phase array  pro echokardiografické vyšetření.

Ordinace

Kontakt

ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí      9.00 – 11.30 | 13.30 – 17.00
Úterý          9.00 – 11.30 | 13.30 – 17.00
Středa                                 13.30 – 19.00
Čtvrtek     9.00 – 11.30 |  13.30 – 17.00
Pátek         9.00 – 11.30 | 13.30 – 17.00  (MVDr. Petr Burka)

OPERAČNÍ HODINY
Pondělí – Úterý    11.30 – 13:30
Čtvrtek – Pátek    11.30 – 13:30
ev. po 17.00 každý den kromě středy

POHOTOVOST
Po předchozí telefonické dohodě na t.č. 736 775 899

Na operace a na zákroky, u nichž je nutná sedace nebo anestézie, je nutné se objednat!

+420 469 630 151
+420 736 775 899

Veterinární ambulance MVDr. Hana Lagínová
Čs. armády 218, 537 01 Chrudim III
IČ: 14397391
DIČ: CZ14397391